Gå til hovedindhold

Administratorer og eksperter inden for forsvarsindustri og rummet

Har du erfaring inden for forsvarsindustri og rummet? Vil du gerne i gang med en international karriere i et multikulturelt og mangfoldigt team? Hvis ja, så læs videre.

Europa-Kommissionen søger administratorer (AD 7) og eksperter (AD 9) inden for forsvarsindustri og rummet. Fagfolk, som ansættes, skal hovedsageligt arbejde i Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet (GD DEFIS).

Vi er på udkig efter ansøgere, der passer til en af de nedenstående jobprofiler. Bemærk, at du kun kan ansøge inden for et enkelt område og en enkelt lønklasse inden for det valgte område.

  • Område 1 – Forsvarsindustri

Administratorer (AD 7): Dine vigtigste opgaver vil omfatte udarbejdelse og overvågning af EU's politik for forsvarsindustrien og for det indre marked på forsvarsområdet, fastsættelse af finansieringsprioriteter for europæiske forsvarsprogrammer, overvågning og analyse af teknologi- og markedstendenser på forsvarsområdet samt udformning og overvågning af aktiviteter til støtte for EU's forsvarsrelaterede iværksætteri og industri.

Eksperter (AD 9): Ud over ovennævnte opgaver vil du også forhandle og overvåge komplekse juridiske og administrative aftaler, koordinere og føre tilsyn med teams og repræsentere Kommissionen i drøftelser og forhandlinger med de vigtigste interessenter i forsvarssektoren.

  • Område 2 – Rummet

Administratorer (AD 7): Dine vigtigste opgaver vil omfatte bidrag til udviklingen af EU's rumpolitik og til gennemførelsen af EU's rumprogram og fremtidige rumrelaterede programmer, tilsyn med rumprogrammets aktiviteter, udformning og overvågning af aktiviteter til støtte for EU's rumrelaterede iværksætteri og industri samt udvikling og overvågning af foranstaltninger til forbedring af synergierne mellem EU's rumpolitik og -program og andre EU-politikker.

Eksperter (AD 9): Ud over ovennævnte opgaver vil du også forhandle og overvåge komplekse juridiske og administrative aftaler på rumområdet og koordinere og føre tilsyn med teams.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. De multikulturelle, internationale og forskelligartede teams, der udgør institutionerne, arbejder sammen om at forbedre levevilkårene for ca. 450 millioner EU-borgere og mange andre mennesker ude i verden.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at ansøge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de officielle EU-sprogog et tilfredsstillende kendskab til engelsk. Desuden vil du skulle opfylde følgende krav, som varierer alt efter område:

  • Administratorer (AD7): Område 1/område 2: Du skal have mindst 4 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring – eller mindst 3 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 7 års relevant erhvervserfaring.
  • Eksperter (AD9): Område 1/område 2: Du skal have mindst 4 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 10 års relevant erhvervserfaring – eller mindst 3 års universitetsuddannelse, efterfulgt af mindst 11 års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 16. juni 2022.