Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Sprog

Flersprogethed er et af EU's grundlæggende principper, og oversættere, korrekturlæsere, juristlingvister og tolke spiller en afgørende rolle i institutionernes arbejde. De formidler politikker og tiltag på alle EU's officielle sprog og forbinder dermed borgerne med EU på et sprog, de forstår.

Oversætter

Jobbeskrivelse

Oversætteres opgaver omfatter bl.a. oversættelse af juridiske, økonomiske og videnskabelige dokumenter, politikdokumenter, rapporter, korrespondance og tekniske tekster, forskellige former for sproglig rådgivning, forvaltning af flersprogede websites og redigering af originale dokumenter, der er udarbejdet af andre EU-tjenestemænd.

Nøglekvalifikationer

Du skal beherske ét EU-sprog fuldt og have indgående kendskab til mindst to andre samt en videregående uddannelse. Nøglekvalifikationerne kan variere, så du bør altid tjekke de specifikke krav, når en udvælgelsesprocedure offentliggøres.

Læs mere om udvælgelsesprocedurer og forskellige personalekategorier.

Du kan også undersøge jobmuligheder eller se vores side om praktikophold.

Korrekturlæser

Jobbeskrivelse

Korrekturlæseres opgaver omfatter bl.a. korrekturlæsning af dokumenter, sikring af, at oversatte tekster er i overensstemmelse med originalsproget, forberedelse og kontrol af indhold i forskellige formater og medier, rettelser af stavefejl, grammatikfejl og syntaksfejl og hjælp med at tilrettelægge og overvåge de produktionsprocesser i forbindelse med offentliggørelse.

Nøglekvalifikationer

Du skal beherske ét EU-sprog fuldt og have et indgående kendskab til et andet sprog. Du skal også have enten en videregående uddannelse og mindst et par års erhvervserfaring eller en gymnasial uddannelse og flere års erhvervserfaring. Nøglekvalifikationerne kan variere, så du bør altid tjekke de specifikke krav, når en udvælgelsesprocedure offentliggøres.

Læs mere om udvælgelsesprocedurer og forskellige personalekategorier.

Du kan også undersøge jobmuligheder eller se vores side om praktikophold.

Juristlingvist

Jobbeskrivelse

EU's juristlingvister sikrer, at al ny lovgivning oversættes korrekt til andre EU-sprog og så nøje som muligt gengiver originalteksten.

Jobbet kræver dygtige jurister med fremragende sproglige færdigheder. Juristlingvister følger bl.a. lovgivningsprocedurerne gennem hele processen og fungerer som rådgivere, yder vejledning om udarbejdelse af lovgivning, læser korrektur på og reviderer lovtekster og tjekker deres overensstemmelse med formelle regler. 

Nøglekvalifikationer

Du skal beherske ét EU-sprog fuldt og have indgående kendskab til mindst to andre samt have taget en juridisk embedseksamen. Nøglekvalifikationerne kan variere, så du bør altid tjekke de specifikke krav, når en udvælgelsesprocedure offentliggøres.

Læs mere om udvælgelsesprocedurerne og de forskellige personalekategorier.

Du kan også søge efter jobmuligheder eller se vores side om praktikophold.

Du kan også søge efter midlertidige kontraktmuligheder på EU-Domstolens websted.

Konferencetolk

Jobbeskrivelse

EU-institutionernes tolketjeneste er verdens største af sin slags - dens konferencetolke sørger for, at diskussionerne under møder tolkes korrekt til et af EU's officielle sprog ved hjælp af enten simultan- eller konsekutivtolkning. 

EU-tolke arbejder i et stimulerende, multikulturelt miljø. De skal være i stand til at kommunikere effektivt, forstår for forskelligartede og ofte komplekse spørgsmål, reagere og hurtigt tilpasse sig skiftende omstændigheder samt arbejde under pres. 

Nøglekvalifikationer

Du skal beherske ét EU-sprog fuldt og have indgående kendskab til mindst to andre samt en relevant kvalifikation inden for konferencetolkning. Alternativt skal du have en universitetsgrad og et eller flere års erhvervserfaringNøglekvalifikationerne kan variere, så du bør altid tjekke de specifikke krav, når en udvælgelsesprocedure offentliggøres.

Freelancetolke kan også ansættes til at arbejde side om side med fastansatte tolke. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bliver freelancetolk i Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Domstolen på det særlige website: "Bliv freelancetolk for EU".

Læs mere om udvælgelsesprocedurerne og de forskellige personalekategorier.

Du kan også undersøge jobmuligheder eller se vores side om praktikophold.