Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Offentliggørelse af de endelige resultater af assessmentcentret og udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto: 18/03/2021

Antal ansøgere på reservelisten: 3

Ingen mindstescore – alle ansøgere, som har bestået prøverne, kommer på reservelisten.

Reservelisten offentliggøres på vores website cirka en måned efter offentliggørelsen af de endelige resultater af udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto.

Post date: 03/22/2021 - 15:20

Offentliggørelse af invitation til assessmentcentret i ansøgernes EPSO-konto: 20/01/2021

Antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 4

Alle ansøgere, som har bestået testen/testene, og som opfylder adgangskravene, går videre.

 

Post date: 02/15/2021 - 16:55

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten i ansøgernes EPSO-konto: 03/07/2020

Antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 4

Ingen mindstescore – alle ansøgere, som har bestået prøverne (minimum 27 point), inviteres til assessmentcentret.

Post date: 07/07/2020 - 17:10

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Wolfgang Rosch

Næstformand

Olsson Jerker

Medlemmer

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Suppleanter

Skinner Tom

Uta Biskup

 

Post date: 08/07/2019 - 16:34

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 8

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date: 06/21/2019 - 11:41

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten (første fase) i ansøgernes EPSO-konto: 07/06/2019

Antal ansøgere, som inviteres til næste fase i udvælgelsen ("talent screener"): 8

Post date: 06/11/2019 - 15:57