Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Offentliggørelse af de endelige resultater af assessmentcenter-prøverne og udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto: 31/03/2021

Antal ansøgere på reservelisten: 3

Mindstescore: 155,5​

Reservelisten offentliggøres på vores website cirka en måned efter offentliggørelsen af de endelige resultater af udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto.

Post date: 04/06/2021 - 14:08

Offentliggørelse af invitation til assessmentcentret i ansøgernes EPSO-konto: 25/01/2021

Antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 7

Alle ansøgere, som har bestået testen/testene, og som opfylder adgangskravene, går videre.

 

Post date: 01/25/2021 - 14:04

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten i ansøgernes EPSO-konto: 03/07/2020

Omtrentligt antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 9

Nødvendig mindstescore: 32

Post date: 07/07/2020 - 17:24

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Pedro Cabral

Næstformand

Mónika Szabó

Medlemmer

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Suppleanter

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Post date: 08/07/2019 - 16:39

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 26

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 5​

Post date: 06/21/2019 - 12:00

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten (første fase) i ansøgernes EPSO-konto: 07/06/2019

Antal ansøgere, som inviteres til næste fase i udvælgelsen ("talent screener"): 33

Post date: 06/11/2019 - 16:00