Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Offentliggørelse af de endelige resultater af assessmentcenter-prøverne og udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto: 23/07/2021

Antal ansøgere på reservelisten: 3

Mindstescore: 180​

Reservelisten offentliggøres på vores website cirka en måned efter offentliggørelsen af de endelige resultater af udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto.

Post date: 07/23/2021 - 12:37

Offentliggørelse af invitation til assessmentcentret i ansøgernes EPSO-konto: 15/06/2021

Antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 6

Alle ansøgere, som har bestået testen/testene, og som opfylder adgangskravene, går videre.

 

Post date: 06/16/2021 - 09:35

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 19/08/2020

Number of candidates invited to the preliminary test: 14

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date: 11/24/2020 - 16:51

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

Jess Have Nielsen

Næstformand

Camilla Hornstrup Bengtsson

Medlemmer

Camilla Hornstrup Bengtsson

Yassin Chehabi

Sarah Hartmann

Kathrine Eg Brémaud

Jimmy Stryhn Meyer

Jane Holst Kristensen

Suppleanter

Helga Waage

Mette Emilie Herborg

 

Post date: 09/17/2020 - 11:25