Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Offentliggørelse af de endelige resultater af assessmentcenter-prøverne og udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto: 04/09/2018

Antal ansøgere på reservelisten: 13

Mindstescore: 101,5​

Reservelisten offentliggøres på vores website cirka en måned efter offentliggørelsen af de endelige resultater af udvælgelsesprøven i ansøgernes EPSO-konto.

Post date: 09/10/2018 - 10:43

Offentliggørelse af invitation til assessmentcentret i ansøgernes EPSO-konto: 16/05/2018

Omtrentligt antal ansøgere, som inviteres til assessmentcentret: 38

Mindstescore for at komme i betragtning: 24​

Post date: 05/16/2018 - 15:21

Bemærk, at der vil blive demonstreret og strejket i Bruxelles den 16/05/2018.

Der kan ventes trafikforstyrrelser og ændringer på det belgiske transportnet, også på vejene.

Hvis du har en aftale med assessmentcentret eller en prøve i Bruxelles i dag, anbefaler vi, at du kontakter dit rejsebureau eller -arrangør og træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre, at du ankommer til tiden.

Du finder opdaterede oplysninger på følgende websites: De belgiske jernbaner, Offentlig transport i Bruxelles

Post date: 05/15/2018 - 09:26

Vi minder om, at udvælgelseskomitéens arbejde og drøftelser er fortrolige, og at det er forbudt at forsøge at kontakte komitéens medlemmer, medmindre man selv er medlem af komitéen. Kun ansøgere, som benytter sig af retten til at klage, må (via EPSO), skriftligt og i henhold til procedurerne, som er fastsat i  de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, fremsætte deres bemærkninger til formanden for udvælgelseskomitéen.

Formand

KERKHOFS Serge

Næstformand

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Medlemmer

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Suppleanter

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

 

Post date: 04/12/2018 - 11:28

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten i ansøgernes EPSO-konto: 18/12/2017

Antal ansøgere, som inviteres til assessment-fasen: 36

"Talent screener" – mindstescore, som kræves for at blive inviteret assessment-fasen: 24​

Post date: 12/18/2017 - 12:31

Offentliggørelse af resultaterne af adgangstesten (første fase) i ansøgernes EPSO-konto: 24/10/2017

Antal ansøgere, som inviteres til næste fase i udvælgelsen ("talent screener"): 125

Post date: 10/27/2017 - 14:58