Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Mangfoldighed og inklusion

Picture showing 6 people

EU lægger vægt på mangfoldighed som en kilde til berigelse, innovation, kreativitet og styrke. Et mangfoldigt og inklusivt miljø er et miljø, hvor alle personeruanset baggrund får lige muligheder, har en følelse af at høre til og værdsættes for deres unikke bidrag.

At sikre en retfærdig udvælgelsesproces for at tiltrække en mangfoldig talentmasse er kun det første skridt.

EU's institutioner, organer og agenturer er ligeledes fast besluttet på at bevare mangfoldigheden og skabe en inklusiv arbejdsplads. De lever op til denne vedvarende forpligtelse gennem en række målrettede foranstaltninger. F.eks.:

  • Politikker, der skal sikre, at alle EU-ansatte føler sig værdsat og er i stand til at nå deres fulde potentiale gennem hele deres karriere.
  • Politikker, der forbedrer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og fremmer hjemmearbejde og fleksible arbejdsordninger for alle medarbejdere
  • Uddannelse af ledere og personale med henblik på at håndtere og rette op på forskelsbehandling og chikane, mobning, upassende adfærd eller adfærd, der sår splid.

Læs mere om mangfoldighed og inklusion i EU's institutioner og organer på denne særlige side.

EPSO fremmer lige muligheder og mangfoldighed i sine outreachaktiviteter for at tiltrække forskelligartede talenter fra alle EU's medlemslande. Desuden vedtager EPSO målrettede kommunikationsforanstaltninger som f.eks. opfordringen til EU's organisationer for mangfoldighed og inklusion om tættere samarbejde. EPSO kom med denne opfordring for at nå ud til folk med mange forskelligartede talenter, så vi får en mere mangfoldig ansøgerpulje og dermed i sidste ende større diversitet i EU's institutioner.