Gå til hovedindhold

Administrationschefer i EU's delegationer

Er du en dygtig fagperson, som er interesseret i at forfølge en international karriere som administrationschef i en EU-delegation?

EU søger administrationschefer (lønklasse AST 4). De fagpersoner, der ansættes, vil skulle arbejde i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten).

Administrationscheferne bistår EU-delegationscheferne med at opfylde deres mandat for så vidt angår den daglige drift af delegationen – herunder forvaltning af et administrationsbudget og af menneskelige ressourcer, tilsyn med logistik, forsyninger og tjenesteydelser samt sikkerhed for personale og aktiver. Du vil sammen med delegationschefen være ansvarlig for den overordnede administrative og finansielle gennemførelse af delegationens budget og vil bidrage til, at delegationen fungerer gnidningsløst.

Alle ansatte i EU-Udenrigstjenesten skal regelmæssigt gøre tjeneste i EU's delegationer. I løbet af deres karriere skifter tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten mellem forskellige geografiske regioner og hovedkvarteret samt mellem forskellige jobfunktioner. Nogle delegationer er beliggende i lande, hvor levevilkårene og sikkerhedsforholdene kan være vanskelige.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. De multikulturelle, internationale og forskelligartede teams, der udgør institutionerne, arbejder sammen om at forbedre levevilkårene for ca. 450 millioner EU-borgere og mange andre mennesker ude i verden.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper. Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Har du det, der skal til?

Hvis du er statsborger i et EU-land og har kendskab til mindst to officielle EU-sprog – et grundigt kendskab til ét af EU's 24 officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til engelsk eller fransk – så er du den, vi leder efter.

Derudover skal du have: enten en videregående uddannelse af mindst to års varighed, der er afsluttet med et eksamensbevis, inden for følgende områder: jura, virksomhedsledelse, forvaltning af menneskelige ressourcer, finans, regnskab, logistik, bygningsforvaltning eller ingeniørvidenskab, efterfulgt af mindst seks års relevant erhvervserfaring, eller en ungdomsuddannelse, som er afsluttet med et eksamensbevis, der giver adgang til videregående uddannelse, efterfulgt af mindst ni års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiden nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 14. juli 2022.