Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvad er adfærdsreglerne i de computerbaserede testcentre?

Enhver, som ikke overholder følgende adfærdsregler, kan udelukkes fra deltagelse i testen og resten af udvælgelsesproceduren.

Du skal følge Prometric-testcentrets regler (findes også i testcentret på testdagen) og alle instrukser, du får fra centrets personale.

Hver testseance overvåges og videofilmes. For at sikre, at testmiljøet er sikkert, går der regelmæssigt vagter igennem testlokalet, mens ansøgerne tager testen.

Du må kun medbringe mad og drikkevarer i venteværelset/-området – ikke i testlokalet. Testcentret tilbyder ingen forfriskninger.

Du skal gennemføre prøverne uden nogen andre hjælpemidler eller noget andet udstyr end dem, der stilles til rådighed i centret.

Udstyr, som ikke er tilladt (ur, papir og pen, bøger, noter, instrukser, mapper, tasker, lommeregnere, computere, bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, mp3-afspillere, kameraer osv.), skal efterlades i det skab, der stilles til rådighed, og slukkes, hvis de kan frembringe lyd. Til visse oversættelsesprøver (hvor dette specifikt er nævnt i meddelelsen om udvælgelsesprøve) har ansøgerne lov til at medbringe deres egne ordbøger. I afsnittet med spørgsmål og svar (FAQ) besvares spørgsmålet "Må jeg medbringe mine egne ordbøger til oversættelsesprøven?"

Du kan blive bedt om at tage dine briller af, så de kan blive undersøgt visuelt. 

Det er ikke tilladt at bære smykker, bortset fra vielses- og forlovelsesringe, i testlokalet.

Tøj og smykker, som tillades i testlokalet, skal beholdes på gennem hele testen. Hvis du tager beklædningsgenstande eller smykker af, skal du efterlade dem i skabet.

Hverken Prometric eller EPSO påtager sig noget ansvar for ejendele, der medbringes i testlokalet, hvis disse bliver væk eller beskadiget.

Da gravide ansøgere er fritaget for sikkerhedsscanning, skal du informere Prometrics personale om det, hvis du ikke ønsker at blive scannet.

Det er strengt forbudt på nogen måde at kopiere eller registrere testens indhold eller offentliggøre det. Alt indhold er EPSO's ejendom.

Det er strengt forbudt at ryge i testcentret.

Du må ikke tale i testlokalet. Hvis du har brug for hjælp, skal du tilkalde vagten ved at række hånden i vejret.

Ingen form for uhøflig, krænkende, nedsættende eller truende adfærd over for personalet eller andre ansøgere vil blive tolereret, og en sådan adfærd kan føre til, at du udelukkes fra udvælgelsesprøven.