Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvordan søger jeg om bidrag til rejse- og/eller opholdsudgifter?

På dagen for assessmentcentret skal du medbringe:

  • de tre formularer herunder (udfyldt og underskrevet)
  • en kopi af dit ID-kort (begge sider, hvis relevant) eller pas
  • rejsedokumenter.

Følgende dokumenter accepteres som dokumentation:

  • Ved flyrejse: boardingkort eller en kopi af din billet (fakturaen alene er ikke nok)
  • Ved rejse med tog, bus eller skib: kopi af din billet (fakturaen alene er ikke nok)
  • Ved rejse med bil: originalen af en benzinregning og/eller kvittering(er) for betaling af vejafgift (betalingsbeviset må være dateret højst to dage inden deltagelsen i assessmentcentret og skal gælde for en vej, som fører til assessmentcentret).

Hvis du ikke medbringer disse dokumenter, afvises din anmodning.

  • hotelregning, hvis du har ret til et tilskud til opholdsudgifter (se afsnit 6 i reglerne).

Hvis du ikke har alle disse dokumenter på prøvedagen, kan du sende den fuldstændige dossier pr. post til følgende adresser:

Hvis dit testcenter ligger i Bruxelles:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Belgien

eller

Hvis dit testcenter ligger i Luxembourg:

EPSO Luxembourg antenna
Den Europæiske Unions Domstol, T/-0125
Boulevard Konrad Adenauer 90
Luxembourg L-1115

Adressen i din EPSO-konto skal være din officielle bopælsadresse på tidspunktet for udvælgelsesprøven. Vi anbefaler, at du gemmer kopier af alle dokumenter.

Når du deltager i prøverne i assessmentcentret, kan du, hvis du er berettiget til det, anmode om et tilskud til dine rejseomkostninger, men du kan ikke få alle dine faktiske udgifter refunderet (artikel 2). Bidrag til opholdsudgifter gives desuden kun hvis assessmentcentrets forskellige prøver finder sted over to på hinanden følgende dage eller med op til tre dages mellemrum (artikel 6). Du kan ikke få tilskud til opholdsudgifter for natten inden eller natten efter assessmentcentreti overensstemmelse med reglerne herunder:

Vigtigt: Du har 3 måneder fra datoen for din prøve til at indsende den fulde anmodning om bidrag til dine rejse-/opholdsudgifter.

 

Vigtige dokumenter:

- Formular til anmodning om bidrag

- Skema om retlig status: vælg "Fysisk person"

- Formular vedrørende bankoplysninger