Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvad betyder de forskellige lønklasser for sekretærer?

Question categories:
  • En sekretærs/kontorassistents karriereforløb går fra lønklasse AST/SC 1 til AST/SC6.
  • Nyansatte starter normalt i lønklasse AST/SC 1 eller AST/SC 2.
  • Sekretærer i lønklasse AST/SC 1 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse.
  • Lønklasse AST/SC 2 kan i visse tilfælde være startniveauet for erfarne ansøgere.