Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Jeg mener, at jeg burde være blevet udvalgt ud fra mine kvalifikationer og/eller min erhvervserfaring.

Question categories:

Din personlige overbevisning om, hvordan dine kvalifikationer eller erfaringer skulle have været bedømt, er subjektive og kan ikke træde i stedet for udvælgelseskomitéens vurdering. Den er ikke et uigendriveligt bevis for, at komitéen har begået en åbenbar fejl.

Udvælgelseskomitéens kriterier omfatter normalt en liste over, hvad den anser for at være relevant med hensyn til læste fag, eksamensbeviser, den gennemførte uddannelses niveau og erhvervserfaringens relevans, niveau og varighed. 

Der er forskellige faktorer, der kan forklare komitéens afgørelse om ikke at udvælge dig ud fra de forud fastsatte kriterier:

  • Din uddannelse er ikke tilstrækkeligt relevant for den specifikke udvælgelsesprøve.
  • Din uddannelse har ikke det rette niveau eller den rette varighed.
  • Din erhvervserfaring er ikke tilstrækkeligt relevant for udvælgelsesprøvens fagområde. 
  • Din erhvervserfaring inden for udvælgelsesprøvens fagområde er for kort.
  • Du har ikke opnået tilstrækkelig relevant erhvervserfaring efter afslutningen af den uddannelse, der kræves for at deltage i udvælgelsesprøven.