Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvorfor har jeg fået færre point i Talent Screener, end jeg havde forventet?

Ifølge Domstolens retspraksis er din personlige overbevisning om, hvordan dine kvalifikationer eller erfaringer skulle have været bedømt, subjektive og kan ikke træde i stedet for udvælgelseskomitéens vurdering. Den er ikke et uigendriveligt bevis for, at komitéen har begået en åbenbar fejl.

Det er dit ansvar at forsyne udvælgelseskomitéen med alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere dig ud fra din Talent Screener-besvarelse, dvs. at den information, du giver, skal være tilstrækkeligt detaljeret, og at du skal besvare alle spørgsmålene.

Der er forskellige faktorer, der kan forklare komitéens pointafgivelse, som bygger på komitéens forud fastsatte udvælgelseskriterier:

  • Din uddannelse og/eller de fag, du har læst, lever ikke i tilstrækkelig grad op til de fastsatte kriterier.
  • Din erhvervserfaring hænger ikke i tilstrækkelig grad sammen med de jobopgaver, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.
  • Karakteren af dit arbejde eller typen af ansvar i forbindelse med dit arbejde (f.eks. hvad angår budgetstørrelse eller antal personer, du er chef for) svarer ikke til de forud fastsatte kriterier, eller du har ikke givet en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af disse faktorer i din Talent Screener-besvarelse.
  • Varigheden af din erhvervserfaring er ikke er klart angivet (f.eks. nøjagtig start- og slutdato). 
  • Din erfaring på området er ikke lang nok eller er opnået efter erhvervelsen af den eksamen, som kræves for at deltage i udvælgelsesprøven.
  • Du har svaret Nej og har derfor fået nul point for de(t) pågældende spørgsmål.
  • Du har henvist til et svar, som du har givet på et andet spørgsmål (der gives ikke point flere gange for svar, der gentager den samme information, da hver enkelt relevant erfaring kan kun medregnes én gang).
  • Du har i din Talent Screener-besvarelse henvist til en anden del af ansøgningsformularen, som ikke tæller med i screeningen.
  • Du har ikke besvaret alle spørgsmålene i din Talent Screener på ansøgningsformularen.