Gå til hovedindhold

Hvorfor har jeg fået så få point i min indledende prøve?

Question categories:

Din personlige overbevisning om, hvordan din udvælgelsesprøve skulle have været bedømt, er subjektiv og kan ikke træde i stedet for udvælgelseskomitéens vurdering. Den er ikke et uigendriveligt bevis for, at komitéen har begået en åbenbar fejl.

Der er forskellige faktorer, der kan forklare komitéens pointafgivelse, som baserer sig på de forud fastsatte udvælgelseskriterier og bedømmerens kommentarer:

Ved oversættelsesprøver fratrækkes der f.eks. point for:

  • Udeladelser
  • Fejl i betydning, grammatik, terminologi og stilleje
  • Problemer med at gengive betydningen af tekststykket
  • Mangelfuldt ordforråd ved oversættelse af tekststykket
  • Ufuldstændig oversættelse
  • osv.

Du skal vide – ud fra et juridisk synspunkt –

  • at pointene gives anonymt af kvalificerede bedømmere ud fra en pointskala
  • at bedømmerne skal overholde strenge kvalitetsstandarder
  • at der fratrækkes point for fejl (i oversættelsesprøver).