Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Jeg kan se, at kommentarerne til mit vidensbaserede interview ikke stemmer overens med det pointtal, jeg opnåede i Talent Screener-fasen – er der sket en fejl?

Talent Screener er den del af ansøgningsfasen, hvor udvælgelsen udelukkende foretages på grundlag af de oplysninger, som du har givet i din Talent Screener-besvarelse i ansøgningsskemaet. Til forskel fra dette er det vidensbaserede interview en struktureret samtale, hvor der tages udgangspunkt i disse oplysninger, og hvor dine kompetencer bliver vurderet. Da dine point afhænger af din præstation til interviewet, betyder et højt pointtal i Talent Screener-besvarelsen ikke nødvendigvis, at du også vil få et højt pointtal til interviewet.