Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvilke oplysninger skal jeg give i Talent Screener-delen, og hvor lang tid tager det at udfylde den?

Afsæt nok tid til at sikre dig, at du i Talent Screener-delen giver udvælgelseskomitéen alle de oplysninger, den skal bruge til at vurdere dine svar. Gør det let for udvælgelseskomitéen, at vurdere, om du opfylder de kriterier, der er præciseret for den pågældende profil. Ved at strukturere dine svar omkring disse kriterier, gør du din Talent Screener mere relevant og lettere at vurdere.

Læs spørgsmålet nøje igennem, og svar på det, der bliver spurgt om. Generelt vil du blive bedt om at beskrive aspekter af din uddannelse og erhvervserfaring, som er relevante for spørgsmålet. Du kan f.eks. blive bedt om at angive navne på arbejdsgivere, jobbeskrivelser, start- og slutdatoer og den andel af din tid, du har brugt på en bestemt opgave.

Udvælgelseskomitéen vil give point ud fra relevansen, varigheden og niveauet af de opgaver og ansvarsområder, der er præciseret i Talent Screener-fanen i din onlineansøgning.