Gå til hovedindhold

Hvis jeg allerede arbejder for en EU-institution, har jeg så større chance for at bestå en udvælgelsesprøve?

Question categories:

EPSO afholder primært åbne udvælgelsesprøver for alle EU-borgere. Der bliver ikke gjort forskel på interne og eksterne ansøgere på noget trin i ansøgningsproceduren, og prøverne, herunder de computerbaserede test, Talent Screener og de skriftlige prøver, bedømmes anonymt.

Alle ansøgere til en udvælgelsesprøve skal tage de samme eller tilsvarende test, og der gælder de samme adgangskriterier for alle.

I Personalevedtægten (det officielle dokument, der beskriver de regler, principper og arbejdsvilkår, som gælder for EU-forvaltningen) angives en meget klar juridisk ramme for tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver. De åbne udvælgelsesprøver er for alle EU's borgere, mens de interne udvælgelsesprøver udelukkende afholdes for ansøgere, der allerede arbejder i institutionerne. Interne ansøgere, der deltager i de åbne udvælgelsesprøver, må ikke få ekstra point på grund af deres ansættelse, da det helt klart ville være forskelsbehandling.