Gå til hovedindhold

Hvordan testes ansøgernes viden om EU og deres motivation?

Question categories:
Europæisk engagement er en vigtig faktor, når EU skal tiltrække og udvælge kommende personale. Din viden om EU og motivation for at arbejde for EU testes i forskellige faser af udvælgelsesprocessen:
  • via den onlineselvevaluering, som du skal udfylde, inden du indsender din ansøgning
  • i ansøgningsformularen, hvor du skal angive eventuel EU-relateret uddannelse eller erhvervserfaring og beskrive din motivation for at arbejde for EU
  • i assessmentcentret, hvor du testes i autentiske arbejdsscenarier fra EU's institutioner Disse arbejdsscenarier, som er udarbejdet af EU-tjenestemænd, bygger på virkelige situationer. Testene i assessmentcentret kræver en god forståelse af, hvad institutionerne laver, hvad deres roller er, og hvordan de arbejder sammen
  • i assessmentcentret skal ansøgere, der deltager i en udvælgelsesprøve for administratorer, desuden til et interview om deres motivation for at søge job i EU, og her bliver de bl.a. stillet spørgsmål om hvordan deres interesse for at arbejde for EU er opstået, hvor bevidste de er om EU's værdier, og i hvor høj grad de tilslutter sig disse værdier, hvor godt de forstår EU's nuværende og fremtidige udfordringer, hvilke forventninger de har til en karriere i EU samt hvilket kendskab de har til EU og dets oprindelse og til EU's vigtigste politikker.