Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvordan testes ansøgernes viden om EU og deres motivation?

Europæisk engagement er en vigtig faktor, når EU skal tiltrække og udvælge kommende personale. Din viden om EU og motivation for at arbejde for EU testes i forskellige faser af udvælgelsesprocessen:
  • via den onlineselvevaluering, som du skal udfylde, inden du indsender din ansøgning
  • i ansøgningsformularen, hvor du skal angive eventuel EU-relateret uddannelse eller erhvervserfaring og beskrive din motivation for at arbejde for EU
  • i assessmentcentret, hvor du testes i autentiske arbejdsscenarier fra EU's institutioner Disse arbejdsscenarier, som er udarbejdet af EU-tjenestemænd, bygger på virkelige situationer. Testene i assessmentcentret kræver en god forståelse af, hvad institutionerne laver, hvad deres roller er, og hvordan de arbejder sammen
  • i assessmentcentret skal ansøgere, der deltager i en udvælgelsesprøve for administratorer, desuden til et interview om deres motivation for at søge job i EU, og her bliver de bl.a. stillet spørgsmål om hvordan deres interesse for at arbejde for EU er opstået, hvor bevidste de er om EU's værdier, og i hvor høj grad de tilslutter sig disse værdier, hvor godt de forstår EU's nuværende og fremtidige udfordringer, hvilke forventninger de har til en karriere i EU samt hvilket kendskab de har til EU og dets oprindelse og til EU's vigtigste politikker.