Gå til hovedindhold

Hvordan skal jeg uploade/tilknytte mine bilag?

Senest dagen inden assessmentcentertesten skal ansøgerne indsende scannede kopier af relevante dokumenter, som understøtter oplysningerne i deres ansøgningsformular. Bilagene skal være:

A. uploadet til din EPSO-konto og
B. knyttet til ansøgningsformularen.

Nærmere oplysninger om den dokumentation, der skal uploades, findes i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, som er vedlagt meddelelsen om udvælgelsesprøven.

A. Upload dokumenter til din EPSO-konto

Upload først de scannede kopier af dine dokumenter til din EPSO-konto ved at klikke på "Upload dokumentation" i din EPSO-konto.

Relevante bilag kan vedrøre en af følgende 4 kategorier:

  1. nationalt ID-kort eller pas
  2. uddannelse
  3. erhvervserfaring
  4. andre dokumenter.

Du kan uploade op til 20 filer for kategori 1, 2 og 4, og op til 50 filer for kategori 3 (maks. 2 MB pr. fil).

Dokumenterne skal være i PDF-, TIFF- eller JPG-format. Ingen andre filformater understøttes.

Overvej at omdøbe dit dokument i tilfælde af en fejlmeddelelse: skriv kun ét punktum (.) inden filtypenavnet (pdf, tiff, jpg), og undgå specialtegn (_ - / osv.) eller mellemrum i filnavnet. 

Du kan se et tidligere uploadet dokument ved at klikke på se-ikonet (øjeformet), og du kan slette et dokument ved at klikke på papirkurv-ikonet. Du kan kun slette et dokument, som endnu ikke er eller ikke længere er knyttet til en ansøgning.

B. Knyt dokumenter til din ansøgning

Når du har uploadet dokumenterne til din EPSO-konto, skal du knytte de relevante dokumenter til din ansøgning ved at klikke på knappen "Tilknyt bilag", der er tilgængelig ved siden af hver ansøgning i fanebladet "Ansøgning(er)" i din EPSO-konto.

Ved at klikke på knappen "Tilknyt bilag" får du adgang til listen over bilag, som er uploadet til din EPSO-konto. Dokumenterne er grupperet efter "Filtype" (4 kategorier) og ordnet alfabetisk under "Vis navn". Du kan udføre følgende handlinger:

  1. Vis (se) dokumentet (øjeformet)
  2. Tilknyt dokumentet (kædeformet)
  3. Fjern tilknytning for alle dokumenter (alle øverst)
  4. Fjern tilknytning for dokumentet (formet som en brudt kæde).

Når du har gennemført de nødvendige handlinger, vil et klik på knappen "Tilbage" bringe dig tilbage til det foregående skærmbillede.

Dokumenterne vil ikke blive videregivet til de ansættende tjenestegrene.