Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EU-Domstolen

Domstolen ligger i Luxembourg og har til opgave at fortolke EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgøre retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner. I visse tilfælde kan Domstolen også bruges af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at sagsøge en EU-institution, hvis de mener, at den har tilsidesat deres rettigheder.

Langt de fleste medarbejdere ved Domstolen ansættes fra listerne over egnede ansøgere fra de åbne udvælgelsesprøver, der offentliggøres på dette website. Domstolen kan dog i visse tilfælde benytte midlertidigt ansatte eller kontraktansatte til at varetage hjælpefunktioner. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Location
Luxembourg (Luxembourg)