Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Revisionsretten

Revisionsretten ligger i Luxembourg og er EU's uafhængige eksterne revisor, der beskytter de europæiske skatteborgeres interesser. Den har ikke juridisk myndighed, men arbejder for at forbedre EU-Kommissionens forvaltning af EU's budget og aflægger beretning om EU's finanser.

Medarbejderne er primært tjenestemænd, der ansættes fra listerne over egnede ansøgere fra de åbne udvælgelsesprøver, som offentliggøres på dette website. I visse tilfælde kan Revisionsretten dog også benytte midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Location
Luxembourg (Luxembourg)