Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

(ECHA) Det Europæiske Kemikalieagentur

Det Europæiske Kemikalieagentur er drivkraften blandt de regeludstedende myndigheder i gennemførelsen af EU's banebrydende kemikalielovgivning, som både gavner menneskers sundhed og miljøet og understøtter innovationen og konkurrenceevnen. ECHA hjælper virksomhederne med at overholde lovgivningen, arbejder for sikker brug af kemikalier, informerer om kemikalier og undersøger kemikalier, som giver anledning til bekymring.

Location
Helsinki (Finland)