Gå til hovedindhold

Opslåede stillinger

Søg efter opslåede faste og midlertidige stillinger, herunder stillinger som kontraktansat, praktikophold og udstationeringer, i vores ajourførte database over jobmuligheder. Se vores side om personalekategorier for flere oplysninger om den type kontrakter, der tilbydes.

Bemærk, at ikke alle stillingsopslag vises på dette website. 

Du kan også besøge EU-institutionernes og EU-organernes karrieresider for at finde flere oplysninger og jobmuligheder. 

Nogle udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte kan også tilrettelægges af EU-agenturerne selv. Stillingsopslag på institutionernes, organernes og agenturernes websites er ikke EPSO's ansvar.

Kontraktansat
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Driftsmedarbejder – støtte ved modtagelse FG IV Valletta (Malta)
Økonomiassistent FG III Bruxelles (Belgien)
Risikostyringsmedarbejder FG IV Bruxelles (Belgien)
Regnskabs- og økonomimedarbejder FG IV Bruxelles (Belgien)
HR-medarbejder
N/A Luxembourg (Luxembourg)
Projekt-/programledelse (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Driftsmedarbejder – feltstøtte FG IV Valletta (Malta)
Juridisk ekspert FG IV Frankfurt (Tyskland)
Assistenter/sekretærer FG IV Warszawa (Polen)
Kommunikationsassistent FG III Luxembourg (Luxembourg)
Økonomi (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Driftsmedarbejder – asylstøtte FG IV Valletta (Malta)
Juridisk ekspert (institutionelle anliggender) FG III Frankfurt (Tyskland)
Midlertidigt ansat
Stillingsbetegnelse Lønklasse Sted/steder Frist
Dataanalytiker AD 7 Haag (Nederlandene)
IKT-sikkerhedsansvarlig AD 5 Haag (Nederlandene)
Direktør AD 14 Barcelona (Spanien)
Crypto Kontoførende FG IV Paris (Frankrig)
Projektový ředitel – Plán rozvoje schopností (CDP) AD 10 Bruxelles (Belgien)
Økonomiassistent AST 1, AST 3 Bruxelles (Belgien)
Personalemedarbejder AD 6 Bratislava (Slovakiet)
IT-udviklingskoordinator AD 7 Paris (Frankrig)
Kontorchef AD 11 Warszawa (Polen)
Sektorchef AD 6 Budapest (Ungarn)
Økonomi- og budgetmedarbejder AD 8 Bukarest
Sektorchef Ressourcer AD 9 Athen (Grækenland)
Lokalt sikkerhedskontor teamleder AD 7 Prag (Tjekkiet)
Løsningsarkitekt inden for folkesundhed AD 5 Stockholm (Sverige)
IT-servicemedarbejder AD 7 Luxembourg (Luxembourg)
Dataadministrator/-analytiker AD 5 Paris (Frankrig)
Chef for sikkerhedsenheden N/A Warszawa (Polen)
Vedoucí specialist - DevSecOps & Cloud Native bezpečnostní inženýr AD 7 Haag (Nederlandene)
Senior politikonsulent AD 8 Bukarest
Bezpečnostní důstojník ICT AD 5 Prag (Tjekkiet)
Specialista - Řízení a podpora nasazení AD 6 Haag (Nederlandene)
Ekspert – SIRIUS EU-IRU AD 6 Haag (Nederlandene)
Irsk oversætter AD 5 Bruxelles (Belgien)
Afdelingsleder AD 12 Frankfurt (Tyskland)
Programmedarbejder AD 7 Bukarest
Sektorchef Sikkerhed og Infrastruktur AD 7 Athen (Grækenland)
IKT-medarbejder AD 7 Bratislava (Slovakiet)
Chef for økonomi- og budgetenheden AD 9 Haag (Nederlandene)
Ekspert – Teknisk support EU-IRU AD 6 Haag (Nederlandene)
Ekspert i matematisk modellering AD 5 Stockholm (Sverige)
Økonomi-, budget- og kontrolmedarbejder AD 6 Budapest (Ungarn)
Výkonný ředitel AD 14 Bruxelles (Belgien)
IT-servicemedarbejder AD 7 Luxembourg (Luxembourg)

Kontraktansat

Stillingsbetegnelse: Programmedarbejder
Sted/steder: Bukarest
Frist:
Stillingsbetegnelse: Registerkontrolansvarlig - Kryptodepoter
Sted/steder: Madrid (Spain)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Kommunikation (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Risikostyringsmedarbejder
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Regnskabs- og økonomimedarbejder
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Videnskabelig medarbejder inden for epidemiologisk efterretning og trusselsvurdering
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Skolepsykologer (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Kontorassistent
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Budget- og finansrådgiver
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Lokal informationssikkerhedsmedarbejder
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Administration / Menneskelige ressourcer (CAST Permanent)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: ekspert i cybersikkerhed
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Medarbejder med ansvar for operationer
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Assistenter/sekretærer
Sted/steder: Warszawa (Polen)
Frist:

Midlertidigt ansat

Stillingsbetegnelse: Løsningsarkitekt inden for folkesundhed
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-servicemedarbejder
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ekspert – Teknisk support EU-IRU
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ekspert i matematisk modellering
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Økonomi-, budget- og kontrolmedarbejder
Sted/steder: Budapest (Ungarn)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Vedoucí sekretariátu (M/Ž)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: HR-ansvarlig - HR Compliance & Risk Management
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Administrativ assistant

Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Souschef i afdelingen for sikkerhedsoperationer og overvågning
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Dataanalytiker
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IKT-sikkerhedsansvarlig
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Direktør
Sted/steder: Barcelona (Spanien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Crypto Kontoførende
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Bezpečnostní důstojník ICT
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Specialista - Řízení a podpora nasazení
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: fuldmægtig i Sprogtjenesten
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Strategisk analytiker
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ekspert – Teknologi og innovative løsninger
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Vedoucí oddělení služeb, systémové infrastruktury a bezpečnostního inženýrství
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Medarbejder inden for grundlæggende rettigheder
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Senior operativ analytiker
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Galileo serviceudbudsingeniør
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: HR-chef
Sted/steder: Lissabon (Portugal)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-administrator
Sted/steder: Vigo (Spanien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Sektorchef Ressourcer
Sted/steder: Athen (Grækenland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Lokalt sikkerhedskontor teamleder
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Chef for økonomi- og budgetenheden
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ekspert – Udvikling af dataanalyse og datavidenskab
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Senior specialist - Forbindelsesofficer Interpol Lyon
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Vedoucí oddělení Řízení programu zabezpečené komunikace
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Galileo servicechef
Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-udviklingskoordinator
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist: