Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Aktuelle karrieremuligheder

Kunne du tænke dig en karriere i EU?

Nedenfor kan du søge blandt karrieremulighederne i EU's institutioner, organer og agenturer, bl.a. alle de udvælgelsesprøver, der administreres af EPSO: Udvælgelsesprøver til job som fastansat tjenestemand og til "Cast Permanent"-stillinger.

Du kan søge efter forskellige karrieremuligheder ved hjælp af vores "søgemaskine" til højre på denne webside.

Bemærk, at du under "ledige stillinger" nedenfor finder et udvalg af aktuelle jobmuligheder. Hvis du ønsker en fuldstændig liste over specifikke ledige stillinger, kan du også besøge EU-institutionernes og -organernes egne jobsider.

Job vacancies
Kontraktansat
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Projektassistent Eksterne forbindelser FG III Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Projektassistent Eksterne forbindelser FG III Europa-Kommissionen Athen (Grækenland)
Sekretær Europæisk offentlig forvaltning FG II Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Bruxelles (Belgien)
Kommunikationsspecialist Kommunikation FG III (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Stockholm (Sverige)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Informationsteknologi FG IV Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Bruxelles (Belgien)
Midlertidigt ansat
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Administratorer Europæisk offentlig forvaltning AD 5 Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Team leder Europæisk offentlig forvaltning AST 1 Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Koordinatoren for den interne kontrol Europæisk offentlig forvaltning AD 5 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø Bruxelles (Belgien)
Direktør for observationsafdelingen (m/k) Europæisk offentlig forvaltning AD 10 (EUIPO) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret Alicante (Spanien)
Sektionsleder – Analyse af tredjelande (risikoanalyseenheden) Europæisk offentlig forvaltning AD 10 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) Warszawa (Polen)
Sektionsleder – Overvågningsplatformen (Frontex' situationscenter) Europæisk offentlig forvaltning AD 10 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) Warszawa (Polen)
Sektionsleder – Strategisk analyse (risikoanalyseenheden) Europæisk offentlig forvaltning AD 10 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) Warszawa (Polen)
Administrerende direktør Videnskab og forskning AD 14 Fællesforetagendet for ren brint Bruxelles (Belgien)
Chef for sektionen for retstvister og klager Jura AD 8 Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) Valletta (Malta)
Projektmedarbejder Europæisk offentlig forvaltning AD 5 Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) Valenciennes (Frankrig)
Generalsekretær Jura N/A EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg)
Kommunikationsspecialist Kommunikation AD 6 (EUIPO) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret Alicante (Spanien)
Sekretær / kontorist Støttepersonale AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luxembourg)
Chef for enheden for juridiske tjenester Jura AD 10 (EIOPA) Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Frankfurt (Tyskland)
Projektansvarlig / Programkoordinering Europæisk offentlig forvaltning AD 10 (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur Bruxelles (Belgien)
Assistenter/sekretærer Jura AST 3 EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg)
JURIDISK MEDARBEJDER Jura N/A EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg) no deadline for application
Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Tilsynsmedarbejder Økonomi, finans og statistik N/A (EBA) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed Paris (Frankrig)

Aktuelle karrieremuligheder

Kunne du tænke dig en karriere i EU?

Nedenfor kan du søge blandt karrieremulighederne i EU's institutioner, organer og agenturer, bl.a. alle de udvælgelsesprøver, der administreres af EPSO: Udvælgelsesprøver til job som fastansat tjenestemand og til "Cast Permanent"-stillinger.

Du kan søge efter forskellige karrieremuligheder ved hjælp af vores "søgemaskine" til højre på denne webside.

Bemærk, at du under "ledige stillinger" nedenfor finder et udvalg af aktuelle jobmuligheder. Hvis du ønsker en fuldstændig liste over specifikke ledige stillinger, kan du også besøge EU-institutionernes og -organernes egne jobsider.

Job vacancies

Kontraktansat

Stillingsbetegnelse: Kommunikationsspecialist
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:

Midlertidigt ansat

Stillingsbetegnelse: Koordinatoren for den interne kontrol
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist: