Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Status over den nye model for udvælgelsesprøver

EPSO's bestyrelse (bestående af vores institutionelle klienter) mødtes i Luxembourg den 21. juni for at behandle flere forslag om vejen frem for EPSO's nye udvælgelsesmodel. Bestyrelsen reagerede forsigtigt positivt på EPSO's forslag, men rejste en række spørgsmål om mulige juridiske risici og anmodede om yderligere overvejelse.

EPSO's direktør fik af bestyrelsen mandat til at iværksætte en refleksionsproces med deltagelse af den juridiske rådgiver for EPSO's direktør og de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Domstolen. Disse "juridiske refleksioner" vil blive iværksat snarest muligt med det formål at få yderligere viden om de juridiske risici senest inden næste møde i EPSO's bestyrelse, der er planlagt til oktober 2022.

I mellemtiden vil vi i EPSO fortsætte med at indføre innovative udvælgelsesmetoder og -processer for at gøre vores udvælgelsesprøver enklere, kortere og mere tilgængelige for alle.

Opdateret dato
06/27/2022 - 09:23