Gå til hovedindhold

Kontraktansatte (CAST Permanent)

Med CAST Permanent-proceduren kan EU's institutioner, organer og agenturer ansætte kontraktansatte til at arbejde inden for forskellige områder.

CAST står for Contract Agents Selection Tool (værktøj til udvælgelse af kontraktansatte). Permanent betyder, at der ikke er nogen ansøgningsfrist, så man kan indsende en ansøgning når som helst.

Kontraktansatte udfører midlertidigt manuelt arbejde eller administrative støttefunktioner eller tilfører ekstra kapacitet på bestemte områder i perioder, hvor der er mangel på tjenestemænd med de rette kvalifikationer.

Når der opstår behov for ansættelse, kan EU's institutioner, organer og agenturer udvælge en række ansøgere fra CAST-ansøgningsdatabasen, som har de nødvendige kvalifikationer.

Disse forhåndsudvalgte ansøgere indkaldes til en række computerbaserede multiple choice-prøver. De, der består denne første udvælgelse, går videre til næste fase, som omfatter en samtale og/eller andre former for bedømmelse. Læs mere om CAST Permanent-udvælgelsesprøver på vores side med testeksempler.

Ansøgere, som består alle trin i udvælgelsesprocessen, vil eventuelt få et tilbud om ansættelse.

Kontraktansatte ansættes for en tidsbegrænset periode på højst 6 år. Den første kontrakt, som senere kan fornyes, er ofte på seks til tolv måneder, alt efter hvilken type job der er tale om. I visse agenturer, repræsentationer og delegationer kan denne midlertidige ansættelse føre til en tidsubegrænset kontrakt.

Hvis du vil vide mere, kan du også se vores side med spørgsmål og svar om CAST Permanent.

 

Ansættelsesgrupper

For at komme i betragtning til en CAST-udvælgelseprøve skal ansøgerne følge alle de instrukser, der står i indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedr. CAST Permanent. Det kræves bl.a., at man opretter en EPSO-konto og angiver personlige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige oplysninger i CAST-ansøgningsdatabasen.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i afsnittet Sådan ansøger du.

Arbejdsopgaverne for kontraktansatte er meget forskelligartede og kræver forskellige kvalifikationer. De kan inddeles i fire ansættelsesgrupper:

I. Manuelt arbejde og administrative støttefunktioner
II – Kontor-, sekretariats- og administrationsopgaver samt tilsvarende opgaver
III – Sagsbehandling, affattelse af tekster og bogføring samt tilsvarende tekniske opgaver
IV – Administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tilsvarende tekniske opgaver.

Du kan ansøge i én eller flere ansættelsesgrupper, så længe du opfylder ansøgningskravene.

I indkaldelsen af interessetilkendegivelser finder du en fuldstændig liste over de generelle og specifikke ansøgningsbetingelser for de enkelte jobprofiler og ansættelsesgrupper (sprogkrav, uddannelsesmæssige kvalifikationer og erhvervserfaring). 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at give lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Profiler

CAST Permanent omfatter en række jobprofiler i ansættelsesgruppe I, II, III og IV. Husk, at du altid ansøger om en jobprofil og ikke en specifik stilling.

Nedenfor finder du en liste over CAST Permanent-profilerne. Klik på de enkelte afsnit, og læs mere om, hvad du forventes at udføre af arbejde. Du kan ansøge for én eller flere jobprofiler og/eller ansættelsesgrupper. Vi anbefaler dig på det kraftigste kun at vælge de profiler og ansættelsesgrupper, hvor du har den mest relevante uddannelse og erfaring.