Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Bestemmelser for Prometrics testcentre

Ansøgere skal til enhver tid opføre sig professionelt, høfligt og respektfuldt i testcentrets lokaler. Alle test overvåges løbende ved hjælp af video- og lydoptagelser, ved personalets fysiske tilstedeværelse i lokalet og gennem observationsvinduet. Testcentrets administrator (TCA) har tilladelse til at bortvise dig fra prøven, hvis du overtræder testcentrets regler, herunder udviser utilbørlig adfærd over for TCA'er eller andre ansøgere. Hvis det viser sig, at du har overtrådt reglerne i forbindelse med din prøve, skal TCA'en underrette Prometric og prøvearrangøren. Prometric træffer derefter, alene eller i samråd med prøvearrangøren, eventuelle yderligere foranstaltninger som sanktion for din adfærd – i yderste konsekvens ugyldiggørelse af dit prøveresultat og/eller civil- eller strafferetlig forfølgning.

 

FORTROLIGHED HAD ANGÅR PRØVERS INDHOLD/SYSTEMER

 • Det computerbaserede prøvesystem, demonstrationen, prøveindholdet og undersøgelsen er fortroligt materiale, som ikke offentliggøres, og som tilhører Prometric og/eller prøvearrangøren.
 • Det er strengt forbudt at videregive, offentliggøre, gengive eller overføre dele af en prøve i et hvilket som helst format eller via et hvilket som helst medie (f.eks. mundtligt, elektronisk eller skriftligt) uanset til hvilket formål.
 • ENHVER gengivelse eller offentliggørelse medfører omgående indbringelse af et civilt og/eller strafferetligt søgsmål mod dig og enhver, du er blevet instrueret af eller samarbejder med.

 

PROCEDURER FOR INDTJEKNING I TESTCENTRET OG PAUSER

 • For at deltage i prøven skal du fremvise et originalt og gyldigt (ikke udløbet) ID med foto og underskrift udstedt af en offentlig myndighed. Gyldigheden og antallet af accepterede ID-dokumenter besluttes på forhånd af prøvearrangøren.
 • Du vil blive scannet med en metaldetektor, hver gang du skal ind i prøvelokalet.
 • Du skal trække buksebenene op over anklerne, tømme og vende vrangen ud på alle lommer og trække ærmerne op over håndleddene, hver gang du skal ind i prøvelokalet.
 • Hvis du bruger briller, vil du blive bedt om at fjerne dem, så de kan blive undersøgt for at sikre, at de ikke er udstyret med optageudstyr. Store smykker skal opbevares i dit skab, da de potentielt kan være udstyret med optageudstyr.
 • Prøverne kan afbrydes af planlagte og ikke planlagte pauser, alt efter hvad prøvearrangøren har besluttet. Du skal tjekke ud, hver gang du forlader prøvelokalet.
 • TCA'en underretter dig om, hvad der er tilladt under pauserne, specifikt hvorvidt du må få adgang til dit skab og til mobiltelefoner og notater heri. Alle ansøgere skal underrette TCA'en, inden han/hun henter en opbevaret genstand i løbet af en pause, herunder medicin. Gentaget eller langvarigt fravær fra prøvelokalet vil blive indberettet til prøvearrangøren.
 • Når du vender tilbage fra en pause, skal du, uden undtagelse, gennemgå alle sikkerhedskontroller, forevise gyldigt ID, tjekke ind og, hvis prøvearrangøren kræver det, aflevere et fingeraftryk for at blive lukket ind i prøvelokalet igen.

 

Forbudte genstande og prøvedeltageres adfærd i testcentret

 • Våben er ikke tilladt i Prometrics testcentre.
 • Ikke-tilladte personlige effekter må ikke medbringes i prøvelokalet. Sådanne genstande omfatter, men er ikke begrænset til: overtøj, hatte, mad, drikkevarer, punge, dokumentmapper, notesbøger, ure, mobiltelefoner, elektronisk udstyr og såkaldt wearable technology.
 • Det er strengt forbudt at medbringe skriftlige notater, offentliggjorte materialer og andre hjælpemidler i testlokalet, medmindre prøvearrangøren har givet tilladelse hertil. Testcentrets personale henviser til prøvearrangørens gældende praksis for eventuelle undtagelser.
 • Skriftlige notater og elektronisk udstyr, som opdages i testlokalet, vil blive konfiskeret af Testcentrets administrator.
 • Kun bløde ørepropper (uden ledning) og servietter udleveret af testcentret er tilladt i prøvelokalet.
 • Alle materialer udleveret af TCA'en skal afleveres, når prøven er afsluttet. Brugt kladdepapir skal afleveres, inden TCA'en udleverer nyt kladdepapir under prøven.
 • Lette beklædningsgenstande som trøjer, blazere og tørklæder, som du tager af under prøven, skal hænges på din stol og ikke lægges i skødet eller på din arbejdsstation. Overtøj som frakker, parkacoats og regnjakker må ikke medbringes i testlokalet.
 • Det er strengt forbudt at tale med andre ansøgere i prøvelokalet samt at kigge på deres skærme, prøvemateriale eller skriftlige notater.

 

Bemærk: I tilfælde af en konflikt har kundens/prøvearrangørens bestemmelser forrang for disse bestemmelser.

 

Ansvarsfraskrivelse: Disse regler er fastsat af Prometric. EPSO tager ikke ansvar for indholdet, og det kan blive ændret.