Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Næste skridt

Ansøgere, som består en udvælgelsesprøve, kommer på en "reserveliste", hvorfra EU-institutionerne kan ansætte personale direkte. Nedenfor finder du flere oplysninger om de næste skridt.

 • Antallet af ansatte i EU-institutionerne står i forhold til deres størrelse og funktioner.
 • Når der opstår en ledig stilling, tjekker institutionerne de beståede ansøgeres profiler for at finde dem, der passer bedst til deres behov (f.eks. med hensyn til uddannelse, erhvervserfaring eller sprogfærdigheder).
 • Du kan blive indbudt til jobsamtale i flere forskellige institutioner eller tjenestegrene (hvis reservelisten er åben for flere institutioner).
 • Af praktiske hensyn kan ansøgerne også blive indkaldt til en lægeundersøgelse, inden der er truffet afgørelse om ansættelse.
 • Du kan naturligvis takke nej til et jobtilbud, men der er ingen garanti for, at du får et andet tilbud inden reservelisten udløber. 
 • Ifølge personalevedtægten skal tjenestemænd, som allerede arbejder i institutionerne, tages i betragtning til ledige stillinger før kandidaterne på reservelisten.
 • Sørg for at alle personoplysninger i din EPSO-konto er ajourførte.
 • Du skal regelmæssigt uploade og ajourføre dit CV, som helst skal være i Europass-format (under fanen "upload CV").
 • Du behøver ikke sende dit CV direkte til institutionen. Institutionerne har direkte adgang til dit CV og kompetencepas og oplysningerne om din disponibilitet i databasen over beståede ansøgere.
 • Du kan bede EPSO (via kontaktformularen) om at markere dig som indisponibel i en bestemt periode. Du skal være opmærksom på, at dette ikke vil medføre en forlængelse af reservelistens gyldighed.
 • Hvis du ønsker at arkivere en fuldstændig kopi af din fil (inklusive korrespondancen med EPSO), skal du gemme og/eller udskrive den hurtigst muligt, da korrespondancen kun gemmes i din konto i en begrænset periode.
 • "Reservelisten" er en database med oplysninger om alle beståede ansøgeres profil, kompetencer og tilgængelighed i en given udvælgelsesprøve.
 • Det at stå på en reserveliste er ikke nogen garanti for ansættelse, men i gennemsnit ansættes 50 % af ansøgerne inden for 7 måneder.
 • Reservelister er typisk gyldige i et år (eller tre år for specialister). Gyldigheden kan dog forlænges (af EPSO), hvis institutionerne har brug for det. Der vil normalt blive truffet en afgørelse om forlængelse, kort før listen udløber, og afgørelsen offentliggøres på EU Careers-websitet.
 • En reservelistes gyldighed løber fra det øjeblik, de beståede ansøgere får besked om, at de er optaget på listen. Gyldigheden offentliggøres på siden med reservelister.
 • En eventuel forsinkelse af offentliggørelsen af listen på siden med reservelister har ingen betydning for selve ansættelsesproceduren.
 • Hvis du allerede har modtaget det officielle brev fra institutionens HR-afdeling, når listen udløber, kan ansættelsen fortsat finde sted.
 • Når prøvetiden er udløbet, vil en nyansat tjenestemand enten blive fastansat eller afskediget. EPSO kan ikke sætte nogen tilbage på reservelisten.
 • Institutionerne får tildelt et bestemt antal kandidater, de kan ansatte fra reservelisten. Denne oplysning er kun tilgængelig for EPSO og institutionerne.
 • Kvoterne afspejler ansættelsesbehovet i de forksellige institutioner i en given periode.
 • Ansættelse i en anden institution i løbet af den periode, hvor kvoterne gælder, skal godkendes af den eller de berørte institutioner.
 • Kvoterne ophæves normalt tre eller seks måneder (ved bestemte udvælgelsesprøver for specialister) efter offentliggørelsen af reservelisten, men perioden kan også forlænges, hvis den eller de berørte institutioner godkender det.
 • Med systemet for ledige stillinger kan du se ledige stillinger relateret til den eller de udvælgelsesprøver, du har bestået. Du kan søge disse stillinger, så længe reservelisten er gyldig.
 • Institutionerne har ansvaret for offentliggørelsen af ledige stillinger i din EPSO-konto. Det er dem, der beslutter, hvilke stillinger der skal offentliggøres for hvilke lister.
 • Institutionerne har ikke pligt til at offentliggøre deres ledige stillinger for alle eller visse beståede ansøgere.
 • Hvis der gælder kvoter for din reserveliste, har du ikke nødvendigvis adgang til de ledige stillinger, før kvoterne ophæves.
 • Når institutionerne offentliggør ledige stillinger, vil du se knappen "Vis ledige stillinger" på oversigten over ansøgninger under den relevante udvælgelsesprøve i din EPSO-konto. 
 • Hvis du klikker her, får du en liste med ledige stillinger, hver med angivelse af stillingskode, jobtitel og institution, som tilbyder stillingen.
 • Ved at klikke på en stilling på listen får du nærmere oplysninger om sted, funktion, opgaver og kontaktoplysninger.
 • Sørg for at tjekke din EPSO-konto regelmæssigt, da institutionerne kan uploade ledige stillinger når som helst, og måske med en kort ansøgningsfrist. Du får ikke automatisk besked, når nye stillinger offentliggøres. 
 • Hvis du ansøger om en ledig stilling, bedes du sikre dig, at du opfylder kravene til at ansøge, sørge for at dit CV er ajourført og angive den relevante udvælgelsesprøve i dit følgebrev.
 • Ved visse ledige stillinger i Kommissionen kan du nogen gange se stillingsopslag, som er relevante for din kategori af reserveliste (f.eks. AST-SC, AST eller AD), men som du ikke er berettiget til at søge. Hvis stillingen f.eks. er på AST 3-niveu, men du er opført på en reserveliste for AST 1, kan du ikke søge stillingen.
 • Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt du er berettiget til at ansøge om en stilling, eller andre spørgsmål om den ledige stilling eller ansættelsesproceduren, kan du kontakte den ansættende tjenestegren via kontaktoplysningerne i stillingsopslaget.
 • Du skal kun sende din ansøgning til den ansættende tjenestegren, og ikke til EPSO, da ansættelsen altid varetages direkte af institutionerne selv.
 • Europa-websitet finder du en oversigt over alle EU's institutioner, organisationer og agenturer.
 • Du kan se listen over de EU-institutioner, som EPSO udvælger personale til, og links til deres rekrutteringssider for yderligere oplysninger.
 • Hvis du har spørgsmål om en bestemt ledig stilling, kan du kontakte den ansættende tjenestegren via kontaktoplysningerne i stillingsopslaget.
 • Du kan også kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om, hvad du kan forvente dig nu, eller om din disponibilitet.

Bemærk, at meddelelsen om udvælgelsesprøve og reglerne for almindelige udvælgelsesprøver fastsætter de retlige rammer for hver udvælgelsesprocedure. Denne side har kun til formål at give yderligere vejledning.