Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Mangfoldighed, inklusion og ligestilling

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Fremme af inklusion, ligestilling og mangfoldighed er en central del af EU's arbejde. For at værne om disse værdier ønsker EU at tiltrække en mangfoldig arbejdsstyrke og skabe et inklusivt arbejdsmiljø.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) arbejder aktivt på at øge mangfoldigheden i institutionernes talentmasse for at sikre, at EU-administrationen afspejler forskelligheden blandt de borgere, den tjener.

EU-lovgivningen forbyder forskelsbehandling af enhver grund, uanset om det er køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, socioøkonomisk baggrund, sprog, religion, tro, nationalitet, oprindelse, handicap, alder, seksuel orientering eller andre forhold.

EPSO bestræber sig i sine udvælgelsesprøver på at tilbyde lige muligheder og lige adgang for alle ansøgere for at sikre, at de får samme chance for at vise deres færdigheder og kan konkurrere på lige fod med andre.

EPSO lægger stor vægt på at finde frem til og fjerne alle hindrende faktorer såsom praktiske problemer, der skyldes handicap, mulige fordomme og risiko for forskelsbehandling.

EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes løbende indsats for at sikre mangfoldighed og inklusion omfatter også arbejdspladsen, som skal være et sted, hvor den enkelte værdsættes og respekteres og mangfoldighed anerkendes, fordi det er til gavn for alle og befordrer innovation.

Læs mere på vores side om lige muligheder.