Начало > ПРИМЕРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ и СТЕПЕНИ

ПРИМЕРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ и СТЕПЕНИ

ПРИМЕРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ И СТЕПЕНИ, КОИТО ПО ПРИНЦИП ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИТЕ В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ

В списъка по-долу ще намерите примери за възможни квалификации по държави членки и степени.

Просто щракнете върху избраната от вас държава членка, за да научите повече за възможните квалификации.

PDF icon Belgien - De125.55 KB
PDF icon Belgique - Fr124.62 KB
PDF icon België - Nl123.63 KB
PDF icon България140.51 KB
PDF icon Česká republika142.49 KB
PDF icon Danmark27.33 KB
PDF icon Deutschland25.6 KB
PDF icon Eesti144.06 KB
PDF icon Ελλάδα192.38 KB
PDF icon Éire123.82 KB
PDF icon Ireland122.71 KB
PDF icon España26.04 KB
PDF icon France88.27 KB
PDF icon Hrvatska139.17 KB
PDF icon Italia84.87 KB
PDF icon Κύπρος204.68 KB
PDF icon Latvija140.91 KB
PDF icon Lietuva141.38 KB
PDF icon Luxemburg - De89.73 KB
PDF icon Luxembourg - Fr84.86 KB
PDF icon Magyarország208.52 KB
PDF icon Malta150.16 KB
PDF icon Nederland25.91 KB
PDF icon Österreich26.86 KB
PDF icon Polska142.24 KB
PDF icon Portugal24.76 KB
PDF icon România195.8 KB
PDF icon Slovenija194.53 KB
PDF icon Slovensko142.08 KB
PDF icon Suomi - Fi204.2 KB
PDF icon Finland - Sv120.48 KB
PDF icon Sverige121.77 KB