Αρχική σελίδα > ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ, ΚΑΤ΄ ΑΡΧΗΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε παραδείγματα πιθανών τίτλων σπουδών ανά κράτος μέλος και για το Ηνωμένο Βασίλειο και ανά βαθμό.

Κάντε κλικ στη χώρα της επιλογής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τίτλους σπουδών.

PDF icon Belgien - De125.55 KB
PDF icon Belgique - Fr124.62 KB
PDF icon België - Nl123.63 KB
PDF icon България140.51 KB
PDF icon Česká republika142.49 KB
PDF icon Danmark27.33 KB
PDF icon Deutschland25.6 KB
PDF icon Eesti144.06 KB
PDF icon Ελλάδα192.38 KB
PDF icon Éire123.82 KB
PDF icon Ireland122.71 KB
PDF icon España26.04 KB
PDF icon France88.27 KB
PDF icon Hrvatska139.17 KB
PDF icon Italia84.87 KB
PDF icon Κύπρος204.68 KB
PDF icon Latvija140.91 KB
PDF icon Lietuva141.38 KB
PDF icon Luxemburg - De89.73 KB
PDF icon Luxembourg - Fr84.86 KB
PDF icon Magyarország208.52 KB
PDF icon Malta150.16 KB
PDF icon Nederland25.91 KB
PDF icon Österreich26.86 KB
PDF icon Polska142.24 KB
PDF icon Portugal24.76 KB
PDF icon România195.8 KB
PDF icon Slovenija194.53 KB
PDF icon Slovensko142.08 KB
PDF icon Suomi - Fi204.2 KB
PDF icon Finland - Sv120.48 KB
PDF icon Sverige121.77 KB
PDF icon United Kingdom117.95 KB