Domovská stránka > PRÍKLADY KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY a STUPŇA

PRÍKLADY KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY a STUPŇA

PRÍKLADY KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY A STUPŇA, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKÁCIÁM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVÝCH KONANIACH

V nasledujúcom zozname nájdete príklady možných kvalifikácií podľa krajiny a stupňa. Kliknite na krajinu podľa vlastného výberu a prečítajte si ďalšie informácie o možných kvalifikáciách.

 

PDF icon Belgien - De125.55 KB
PDF icon Belgique - Fr124.62 KB
PDF icon België - Nl123.63 KB
PDF icon България140.51 KB
PDF icon Česká republika142.49 KB
PDF icon Danmark27.33 KB
PDF icon Deutschland25.6 KB
PDF icon Eesti144.06 KB
PDF icon Ελλάδα192.38 KB
PDF icon Éire123.82 KB
PDF icon Ireland122.71 KB
PDF icon España26.04 KB
PDF icon France88.27 KB
PDF icon Hrvatska139.17 KB
PDF icon Italia84.87 KB
PDF icon Κύπρος204.68 KB
PDF icon Latvija140.91 KB
PDF icon Lietuva141.38 KB
PDF icon Luxemburg - De89.73 KB
PDF icon Luxembourg - Fr84.86 KB
PDF icon Magyarország208.52 KB
PDF icon Malta150.16 KB
PDF icon Nederland25.91 KB
PDF icon Österreich26.86 KB
PDF icon Polska142.24 KB
PDF icon Portugal24.76 KB
PDF icon România195.8 KB
PDF icon Slovenija194.53 KB
PDF icon Slovensko142.08 KB
PDF icon Suomi - Fi204.2 KB
PDF icon Finland - Sv120.48 KB
PDF icon Sverige121.77 KB
PDF icon United Kingdom87.93 KB