Начало > Тест за умения за работа с Microsoft Office

Тест за умения за работа с Microsoft Office

На тази страница можете да намерите примери за тест за умения за работа с Microsoft Office. Този тест се използва в някои конкурси за асистенти (AST-SC). За повече информация относно всички тестове, включени в дадена процедура за подбор, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за заявяване на интерес за процедурата за подбор, в която участвате. За повече примери, моля, посетете нашата страница Примерни тестове.

de
en
fr