Strona główna > Test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office

Test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office

Na tej stronie można znaleźć przykłady pytań, jakie może zawierać test sprawdzający znajomość pakietu Microsoft Office. Test ten jest przeprowadzany w przypadku niektórych konkursów na asystentów (AST-SC). Informacje na temat wszystkich testów przeprowadzanych w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w danym ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Więcej przykładów można znaleźć na stronie z przykładowymi testami.

de
en
fr