Αρχική σελίδα > Διατάξεις σχετικά με τη συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και διαμονής

Διατάξεις σχετικά με τη συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και διαμονής

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις διατάξεις σχετικά με τη συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και διαμονής για τις διαδικασίες που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: 
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου και/ή διαμονής;
Επιστρέφονται οι δαπάνες ταξιδίου;