Начало > Организация на текущата работа (e-tray)

Организация на текущата работа (e-tray)

На тази страница ще намерите няколко примера за теста „организация на текущата работа“ (e-tray) за профил AST-SC. 

За повече информация относно всички тестове, включени в дадена процедура за подбор, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за заявяване на интерес за процедурата за подбор, в която участвате.

За повече примери, моля, посетете нашата страница Примерни тестове.