Начало > Допълнение към поканата за изразяване на интерес

Допълнение към поканата за изразяване на интерес

С това допълнение, публикувано на 10 март 2022 г., в поканата за заявяване на интерес (публикувана на 5 януари 2017 г. и неколкократно изменяна) бяха въведени профили в областта на управлението на сгради. За да научите повече за правилата, приложими по отношение на профилите в областта на управлението на сгради, моля, вижте консолидираната версия на поканата за заявяване на интерес.