Αρχική σελίδα > Προσθήκη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσθήκη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα προσθήκη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2022, εισήγαγε τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017 και έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» θα βρείτε στην ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.