Úvod > Základní prvky obecných kompetencí

Základní prvky obecných kompetencí

Kliknutím na tlačítka níže se vám zobrazí základní prvky obecných kompetencí, které se hodnotí v hodnotícím centru. 

Každá obecná kompetence se vždy skládá z pěti definovaných prvků, jež se při posuzování kompetence během testu berou v úvahu. Uchazeči jsou u každého prvku hodnoceni zvlášť a pak je jim přidělen celkový počet bodů odpovídající dané kompetenci. Přehled těchto základních prvků je k dispozici k nahlédnutí. 

(Ostatní jazyková znění budou včas doplněna.)

Podrobnosti o všech testech používaných v rámci speciálních výběrových řízení najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo výzvě k vyjádření zájmu.

Další informace a ukázky testů uvádíme na stránce Vzorové testy.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu úřadu EPSO, nebo pokud to není výslovně dovoleno zákonem, nesmí být žádná část informací zveřejněných na těchto internetových stránkách reprodukována, uložena v databázi nebo v systému vyhledávání ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem.