Forside > Hovedelementer, der bedømmes inden for de enkelte generelle kompetencer

Hovedelementer, der bedømmes inden for de enkelte generelle kompetencer

Ved at klikke på nedenstående knapper får du vist de hovedelementer, som indgår i de generelle kompetencer, der bliver bedømt i assessmentcenterprøven. 

For en given øvelse består hver generel kompetence af fem definerede hovedelementer, som er de aspekter, der tages i betragtning ved vurderingen af en kompetence. Ansøgerne observeres med udgangspunkt i hvert enkelt hovedelement og får et samlet pointtal for hele kompetencen. Du kan nu se hovedelementerne her. 

(Med tiden vil de øvrige sprogudgaver blive tilføjet.)

Du kan læse nærmere om alle delprøverne i en specifik udvælgelsesprøve i den pågældende meddelelse om udvælgelsesprøve eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

Du kan få mere information og se eksempler på test på siden "Prøveeksempler".

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af de informationer, der offentliggøres på denne webside, må gengives, gemmes i en database eller et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra EPSO eller uden udtrykkelig lovhjemmel.