Αρχική σελίδα > Βάσεις σχετικές με τις γενικές δεξιότητες

Βάσεις σχετικές με τις γενικές δεξιότητες

Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ή στα κουμπιά, παρακάτω, μπορείτε να βρείτε βάσεις σχετικές με τις γενικές ικανότητες που μετρώνται στο πλαίσιο του κέντρου αξιολόγησης. 

Για μια δεδομένη άσκηση, κάθε γενική ικανότητα αποτελείται από πέντε καθορισμένες «βάσεις», οι οποίες είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας ικανότητας. Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται χωριστά για κάθε βάση και λαμβάνουν συνολική βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ικανότητα. Μπορείτε πλέον να συμβουλεύεστε τις βάσεις . 

(Οι υπόλοιπες γλωσσικές εκδόσεις θα προστεθούν σε εύθετο χρόνο).

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα δοκιμασιών επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε βάση δεδομένων ή σύστημα ανάκτησης ή να διαβιβαστεί, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της EPSO ή όπως ρητά επιτρέπεται από τον νόμο.