Sākumlapa > Vispārīgo prasmju pamatelementi

Vispārīgo prasmju pamatelementi

Noklikšķinot uz zemāk redzamās(-ajām) pogas(-ām), varat uzzināt vairāk par vērtēšanas centrā mērīto vispārīgo prasmju pamatelementiem. 

Katrai vispārīgajai prasmei ir pieci pamatelementi, kurus ņem vērā, katrā konkrētajā pārbaudījumā novērtējot attiecīgo prasmi. Kandidātiem novēro katru no šiem pamatelementiem atsevišķi, un dod kopējo prasmes vērtējumu. Vairāk par pamatelementiem tagad var uzzināt te. 

(Citas valodu versijas tiks pievienotas vēlāk.)

Lai uzzinātu vairāk par visiem testiem, kas paredzēti konkrētai atlases procedūrai, skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Plašāku informāciju un testu piemērus meklējiet mūsu tīmekļlapā “Testu paraugi”.

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šajā tīmekļlapā publicētās informācijas daļu nedrīkst reproducēt, glabāt datubāzē vai izguves sistēmā vai pārsūtīt jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem bez EPSO rakstiskas atļaujas vai ja tas nav skaidri atļauts regulējumā.