Startseite > Ankers van de algemene competenties

Ankers van de algemene competenties

Via onderstaande knoppen krijgt u meer informatie over de ankers van de algemene competenties die tijdens het assessment worden gemeten. 

Elke algemene competentie omvat vijf “ankers”, kernelementen op basis waarvan de competentie tijdens een bepaalde opdracht wordt beoordeeld. Kandidaten worden voor elk anker apart beoordeeld en krijgen een totaalscore per competentie. De ankers zijn nu beschikbaar. 

(Andere taalversies volgen binnenkort.)

Wat de tests in uw geval precies inhouden, leest u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Meer informatie en voorbeelden vindt u op de pagina “Oefentests”.

Alle rechten voorbehouden. Niets van de informatie op deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een databank of opslagsysteem, of doorgegeven in eender welke vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPSO, tenzij uitdrukkelijk door de wet toegestaan.