Strona główna > Podstawowe kryteria oceny kompetencji ogólnych

Podstawowe kryteria oceny kompetencji ogólnych

Po kliknięciu przycisku(-ów) poniżej wyświetlą się „podstawowe kryteria” oceny kompetencji ogólnych sprawdzanych w ramach oceny zintegrowanej. 

W przypadku danego testu, każda kompetencja ogólna składa się z pięciu podstawowych kryteriów oceny. Kandydaci są sprawdzani pod kątem każdego podstawowego kryterium osobno i otrzymują ocenę ogólną za kompetencję. Z podstawowymi kryteriami można się już zapoznać. 

(Stopniowo dodawane będą kolejne wersje językowe.)

Informacje na temat wszystkich testów, które obejmuje dana procedura naboru, można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Dodatkowe informacje i przykłady testów można znaleźć na naszej stronie Przykładowe testy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część informacji opublikowanych na tej stronie internetowej nie może być reprodukowana, przechowywana w bazie danych lub systemie wyszukiwania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody EPSO bądź bez wyraźnego przepisu zezwalającego na to.