Domovská stránka > Základné prvky všeobecných schopností

Základné prvky všeobecných schopností

Kliknutím na tlačidlo (-á) nižšie sa vám zobrazia základné prvky všeobecných schopností, ktoré sa posudzujú v hodnotiacom centre. 

Každá všeobecná schopnosť pozostáva z piatich definovaných prvkov, ktoré sa pri posudzovaní danej schopnosti počas testu zohľadňujú. Uchádzači sú pri každom takomto prvku hodnotení osobitne a potom im je pridelený celkový počet bodov zodpovedajúci predvedenej schopnosti. Prehľad týchto základných prvkov je k dispozícii na nahliadnutie. 

(Ostatné jazykové verzie budú včas doplnené.)

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Ďalšie informácie a príklady testov nájdete na našej stránke „Vzorové testy“.

Všetky práva vyhradené. Žiadna z informácií uverejnených na tejto webovej stránke sa nesmie reprodukovať, ukladať v databáze alebo vo vyhľadávacom systéme, ani sa v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať bez predchádzajúceho písomného súhlasu úradu EPSO alebo pokiaľ to výslovne nepovoľuje zákon.