Förstasida > Ankare som gäller de allmänna kompetenserna

Ankare som gäller de allmänna kompetenserna

Genom att klicka på knapparna nedan kommer du till så kallade ankare som gäller de allmänna kompetenser som bedöms vid utvärderingscentrumet. 

För en viss övning består varje allmän kompetens av fem fastställda ”ankare”, som är de aspekter som beaktas när en kompetens ska bedömas. De sökande observeras separat för varje ankare och får en övergripande poäng som motsvarar kompetensen. Här hittar du ankarna. 

(Övriga språkversioner läggs ut efter hand.)

Du kan läsa mer om alla prov som ingår i ett visst urvalsförfarande i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan.

På vår sida med exempel på prov kan du läsa mer om de olika proven.

Alla rättigheter förbehålles. Inga uppgifter som publiceras på denna webbplats får återges, lagras i databaser eller söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt utan Epsos skriftliga förhandstillstånd eller enligt vad som uttryckligen är tillåtet enligt lag.