Αρχική σελίδα > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρακάτω θα βρείτε την ενοποιημένη έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία καλύπτει την αρχική πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και όλα τα διορθωτικά και τις προσθήκες που εκδόθηκαν έκτοτε έως το 2019.

Σημαντική σημείωση: Η παρακάτω ενοποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν περιλαμβάνει την προσθήκη που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου 2022, η οποία προσθέτει τα προφίλ «Διαχείριση κτιρίων» στην πρόσκληση (EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022).