Sākumlapa > Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Tā kā vairāku citu rezerves sarakstu derīguma termiņš vairākkārt jau ir ticis pagarināts, iecēlējinstitūcija, vienojoties ar visām ES iestādēm, ir nolēmusi zemāk norādītos rezerves sarakstus slēgt.

31.12.2020.

31.12.2019.

30.06.2019.