Sākumlapa > Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Atjauninājums: 17.11.2021.

Tā kā vairāku citu rezerves sarakstu derīguma termiņš vairākkārt jau ir ticis pagarināts, iecēlējinstitūcija, vienojoties ar visām ES iestādēm, ir nolēmusi zemāk norādītos rezerves sarakstus slēgt.

31.12.2021.

30.06.2021.

31.12.2020.

31.12.2019.

30.06.2019.