Strona główna > Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Aktualizacja: 17/11/2021

Ponieważ ważność szeregu innych list rezerwowych została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący, w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami, podjął decyzję o nieprzedłużeniu ważności list rezerwowych wymienionych poniżej.

31/12/2021

30/06/2021

31/12/2020

31/12/2019

30/06/2019