Domovská stránka > Koniec platnosti rezervných zoznamov

Koniec platnosti rezervných zoznamov

Keďže platnosť niekoľkých ďalších rezervných zoznamov bola už niekoľkokrát predĺžená, menovací orgán po dohode so všetkými inštitúciami rozhodol, že ďalej uvedené rezervné zoznamy uzavrie.

31/12/2020

31/12/2019

30/06/2019