Domovská stránka > Koniec platnosti rezervných zoznamov

Koniec platnosti rezervných zoznamov

Aktualizácia: 17/11/2021

Keďže platnosť niekoľkých ďalších rezervných zoznamov bola už niekoľkokrát predĺžená, menovací orgán po dohode so všetkými inštitúciami rozhodol, že ďalej uvedené rezervné zoznamy uzavrie.

31/12/2021

30/06/2021

31/12/2020

31/12/2019

30/06/2019